Selecteer een pagina

De behandelwijze is op maat passend bij jouw specifieke hulpvraag door gebruik te maken van verschillende methodieken.  Ik werk altijd holistisch waarbij er vanuit wordt gegaan dat lichaam geest en ziel een geheel vormen.

Bij holistische therapie wordt er gekeken naar de mens als geheel en niet alleen naar een specifieke klacht. Lichaam, geest en ziel staan op onlosmakelijke wijze met elkaar in verbinding en hebben invloed op elkaar. Klachten die zich uiten op het ene vlak, kunnen een oorzaak hebben op een ander vlak.

Als holistisch therapeut kijk ik of er achterliggende oorzaken zijn bij ongemak en klachten, die we samen in balans kunnen brengen. Dit kan overigens prima in combinatie met reguliere zorg en holistische therapie is hierdoor dus complementair (aanvullend) te noemen.