Therapie 

Iedereen heeft het wel eens moeilijk en kan soms hulp gebruiken. Therapie kan welkome ondersteuning bieden. Maar wat is natuurgeneeskundige therapie eigenlijk en hoe gaat het in zijn werk?

Wat is therapie?

Het woord therapie is komt van het oud-Griekse woord Therapeia en kan vrij vertaald worden als een behandeling of methode om iemand te genezen of zijn klachten te verlichten.
Therapie is dus een methode om verandering teweeg te brengen met als doel gezonder, gelukkiger of succesvoller te worden.

In therapie ga je samen met de therapeut aan de slag om een antwoord te vinden op jouw hulpvraag.

Meestal vinden de therapeutische sessies plaats in mijn praktijk en soms gaan we op pad. In sommige gevallen is het heel goed mogelijk om te therapeutische sessie ook online/ telefonisch in een consult af te spreken.

Door een therapeutisch gesprek waarbij de 5 natuurgerichte principes de basis vormen, onderzoek je waar je tegenaan loopt en ontdek je nieuwe inzichten en methodes om hiermee om te gaan, te verwerken of verandering in te brengen. 

Counseling

Counseling is: een ander helpen zichzelf te helpen.

Ik ga samen met de cliënt op zoek naar meer mogelijkheden, zodat de cliënt zelf een hem/haar bedreigend probleem beter kan formuleren, hanteren of oplossen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van de eigen capaciteiten, creativiteit en vindingrijkheid van de cliënt. Ik richt me bij degene die om advies vraagt op de totale mens en niet alleen op het probleem als zodanig. 

Elk mens is bewust of onbewust op zoek naar zijn/haar oorsprong en bestemming. De mens heeft te leren bewust te zijn van de eigen kracht, zodat er ruimte ontstaat waarin de specifieke en dagelijkse problematiek van het leven een plaats krijgt en verwerkt kan worden. Bij de geboden ondersteuning komt het dan in de eerste plaats aan op een humane benadering. Professionele vaardigheden zoals o.a. counseling, aandachtgevend gedrag, luisteren, respect, empathie, gevoelsreflecties en directheid zijn de basis instrumenten van de counselor. Belangrijk is dat de cliënt deze eigenschappen ook als zodanig ervaart, zodat een vertrouwensrelatie ontstaat. Daarnaast kan ik, door toepassing van strategieën en technieken de cliënt bepaalde inzichten en vaardigheden bijbrengen, zodat deze zelf de problemen beter kan aanpakken en persoonlijke doelstellingen kan realiseren. De problemen die aan de orde komen kunnen op het persoonlijke vlak van de cliënt liggen, in diens relatie met anderen of in diens verhouding tot aspecten van maatschappelijke systemen.

 De ont-moeting

In mijn werk staat de ontmoeting van de ene mens met de andere mens centraal. Zonder een werkelijke ontmoeting, die van een gelijkwaardige intensiteit en een zuivere intentie is, kan er geen ware uitwisseling plaats vinden van mens tot mens; terwijl juist in de ontmoeting met de ander het contact plaats vindt waardoor de omstandigheden geboren worden waaruit helende impulsen kunnen ontstaan. 

Het bovenstaande is dan ook een voorwaarde in een (begeleidings)situatie, waardoor zowel empathie als eerlijkheid in een sfeer van vertrouwen geboden worden.

 

 Home > Behandelmethodes > Therapie & Counseling