Algemene voorwaarden:

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de praktijk Natuurgeneeskunde holistische Therapie & counseling en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten.

Als je gebruikmaakt van de informatie op en/of diensten van praktijk . Reisvanhetleven.nl. geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Definities:
Praktijk: praktijk Reis van het leven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3414292;
Therapeut/counselor: Petra Kors, eigenaresse van praktijk Reis van het leven, lid van beroepsorganisatie BATC
Cliënt: alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de therapeut/counselor inroepen en/of van de website www.reisvanhetleven.nl gebruikmaken;
Website: www.reisvanhetleven.nl eigendom van praktijk Reis van het leven.

Aansprakelijkheid:
Praktijk Reis van het leven streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan praktijk reis van het leven geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen. De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie verband heeft;

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inpassen van adviezen in zijn/haar persoonlijke (gezondheids)situatie. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor beoordeling of bepaalde adviezen in zijn/haar situatie passen.

De cliënt is er zelf verantwoordelijk voor om bij twijfel en onduidelijkheid over het gegeven advies een (extra) advies van een arts of diëtist te consulteren.

Reis van het leven Petra Kors

Reis van het leven Petra Kors

Reageert doorgaans binnen 2 uur

I will be back soon

Whatsapp